Pistolskyttebanan är upptagen nedanstående datum: 

April: 9, 10, 12, 19, 26, 29, 30 och i
Maj: 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 24, 27, 28, 29, mellan kl 08.00-16.00.

Styrelsen