GDPR- så här behandlar Härnösands pistolskytteklubb medlemmarnas och kursdeltagarnas personuppgifter.

Härnösands pistolskytteklubb (HPSK) hämtar in personuppgifter från föreningarna som genom pistolskyttekretsarna är anslutna till förbundet, från kretsarna eller direkt från medlemmen själv.

HPSK behöver uppgifter om namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, pistolskyttekortsnummer, guldmärkesnummer, instruktörslicensnummer, plus-/bankgironummer och wa-id. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. HPSK lagrar dina uppgifter så länge du är medlem i föreningen. Har du erövrat förbundets guldmärke (numrerat) eller tagit ”Pistolskyttekortet” (numrerat) lagras dina uppgifter tills vidare. HPSK använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till föreningen, såsom märkes- och utbildningshantering, medlemsavgifter, prenumerationer, klassindelning, tävlingsadministration inklusive publika start- och resultatlistor, kommunikation och statistik. Informationen kan komma att användas för informationsutskick från föreningar, kretsar och förbundet centralt.

Har du frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till HPSK:s ordförande Fredrik Bergström via kontaktformuläret. Vill du begära rättelse vänder du dig i första hand till Fredrik Bergström eller till styrelsen, du också kan begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att stoppa HPSK:s lagring av och behandling av dina personuppgifter om inte HPSK:s intressen väger tyngre än din önskan om radering. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas per post till: Härnösands pistolskytteklubb C/O Fredrik Bergström, Lindomsböle 101,  871 91 Härnösand.

Vill du veta mer om GDPR så kan du följa länken till Svenska pistolskytteförbundets hemsida
https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/gdpr-information-till-spsf-foreningar-och-kretsar/