Nybörjarkurs i pistolskytte.

Härnösands Pistolskytteklubb har en pågående nybörjarkurs. Ytterligare utbildning startar om det finns tillräckligt med intresserade kursdeltagare. Kontakta Göran Lindskog, 070-688 47 27.

Beskrivning av kursen, frågor, anmälan till kursen mm

Kursmål

I kursen ingår teori och praktik med fokus på säkerhet och grundläggande skjutteknik. Nybörjarkurs för erhållande av pistolskyttekortet är obligatoriskt för alla nybörjare sedan 1997 inom föreningar ansluta till Svenska Pistolskytteförbundet. Svenska Pistolskytteförbundet är en av Sveriges 18 frivilligorganisationer. Detta därför att vi på bästa möjliga sätt vill säkerställa att alla beter sig på ett säkert sätt i handhavandet av skjutvapen.

Pistolskyttekortet

Kursen avslutas med ett teoriprov. Godkänt resultat på detta prov samt därefter avlagda skjutprov för erhållande av det s.k. bronsmärket leder till att kursdeltagaren kan lösa det s.k. pistolskyttekortet.

Onsdagsträningar – skyttetävlingar.

Efter det att medlem har godkänts och fått pistolskyttekortet kan medlem låna klubbvapen och delta vid skytteträningar s.k. onsdagsträningar som pågår under perioden april – oktober. Medlem kan även delta vid skyttetävlingar.

Ansökan till kursen för nybörjare

  • I samband med kursstart ska kursdeltagare överlämna medlemsansökan och utdrag ur polisens belastningsregister. Medlemsansökan finns att skriva ut på föreningens hemsida: www.hpsk.eu, se länken ”dokument”. HPSK styrelse prövar och godkänner din ansökan.

Ansökan om vapenlicens

  • kraven för att föreningen ska kunna utfärda föreningsintyg vid ansökan om licens framgår av dokument på hemsida www.hpsk.eu, länken ”dokument”. Där finns även Polisens blankett för ansökan om licens.
  • Hpsk kräver 1 års aktivt medlemskap i Hpsk innan föreningsintyg kan sökas. Aktivitetskraven som finns angiven i dokumentet är i vissa lägen något lägre. Väsentligt är att man kan visa aktivitet såväl vad gäller att hjälpa till i klubbangelägenheter som i skytteverksamheten.

Praktiskt om kursen

  • Kursstart – våren 2024.
  • 10 – 12 kurstillfällen under ca 2 månader.
  • Kursplats – HPSK klubbstuga, Skyttevägen Härnösand.
  • Kursavgift – 2600 kr inkluderar årsavgift (1400), utbildningsmaterial, ammunition, fika
  • Kursavslut – inom ca 2 månader

Information – kontakt

Om du vill veta mer – kontakta Göran Lindskog, e-post lindskog.goran@gmail.com , tfn 070-688 47 27.

Välkommen med din ansökan.

Styrelsen HPSK