Verksamhetsåret 2024 är igång och styrelsen planerar skjutprogram, utbildningar, arbetsdagar, renovering av klubbstugan, färdigställande av den nya skjuthallen mm. HPSK behöver ekonomiska medel för att driva tävlingar, utbildningar för nybörjare, köpa in material, för nybyggnationer, reparationer och underhåll mm. Det är viktigt att vi medlemmar betalar in vår medlemsavgift senast under januari månad. Nu är vi i februari månad och det är hög tid att betala in avgiften för att kunna delta i klubbens verksamhet.
 
Görs så här:
-betala in medlemsavgiften via din bank eller
-betala in medlemsavgiften med Swish-appen.

Medlemsavgiften är 1400 kr/år för medlem och 1300/år för familjemedlem (samma hushåll) och dubbelansluten medlem som har annan klubb som huvudklubb.

OBS! Ett krav för att medlem ska få rösta vid årsmötet och kunna påverka klubbens verksamhet är att medlemsavgiften är inbetald före årsmötet. Årsmötet beräknas hållas v 10 2024. 

Mvh
Styrelsen HPSK