Återstående tävlingsdagar – Nationell precision 7 serier per omgång.
Omgång nr 5 av 6 – lördag den 2 mars 2024, SPK. Plats: Svartvik.
Omgång nr 6 av 6 – lördag den 6 april 2024, SSSK. Plats: M3.
SPK https://www.sundsvallspk.se/
SSSK https://www.s-ssk.se/
Inbjudan
Obligatorisk föranmälan för varje tävlingstillfälle, se länk i inbjudan.
Samtliga omgångar standardmedaljgrundande.